วันเสาร์

"ใคร"น้อยลง?


สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรครบ"สองล้านจบ"ในวันขึ้น15ค่ำเดือน10  16กย.59เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยิน "สวดมนต์" สองล้านจบ..!!!!

แถมยังบอกว่า "เป้าหมาย" จริงคือ.. สี่ล้าน!!!!

คุณพระช่วยกล้วยทอด..!!!!


เคยแต่สวด "อิติปิโส" ร้อยแปดจบ.. ถึง "แค่นั้น" ก็แทบ.. สลบ 

นี่เล่นสวด "ธรรมจักรฯ" ซึ่งยาวกว่าตั้งเยอะ.. แถม ร้อย กับ ล้าน ก็ต่างกันราว ฟ้า กับ เหว

ก็ขอ "อนุโมทนาบุญ" กับชาว "ธรรมกาย" หวังว่าสิ่ง "อัศจรรย์" จะบังเกิดขึ้นในเร็ววัน..!!!

เห็นข่าว "เล็กๆ" จากเจ้าเก่า ขาประจำ.. เขาแหละคุณ "ผู้จัดการ"

"ธรรมกายคน 'น้อย' จนต้องงัดกิจกรรมเพื่อ 'ดึง' คนเข้าวัด"

สงสัยคงได้ค่า "โฆษณา" เพราะเห็นลง "รายการ" ที่ดึงคนไว้ให้ยาวเหยียด..55


แถมบอกด้วยว่า "ตอนนี้" ในวัดน่าจะเหลือไม่ถึง.. 1000 คน !!!

ก็เล่น "นั่งเทียน" เขียนข่าวแบบนี้นะซิ ยอดมันถึงได้ ตกเอาตกเอา..  

ถ้าไม่รู้ว่าทำอย่างไร แนะนำว่ารีบไปหา "ธรรมกาย" เขาเลยนะ เผื่อจะได้ know how ว่า "เขา" ทำอย่างไร ถึง "เพิ่มยอด" ได้


สาธุชนมาพิมพ์พระวันละ5000คนบวกกับบุคคลากรประจำในวัดอีก5000รวมแล้วก็หมื่น


"ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่ไม่ได้ศรัทธาแรงกล้า.. เมื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารกว้างขึ้น พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วจึงถอยออกมา"

"รวมถึงพระลำดับรองๆลงมา กับ ศิษย์เอกบางรายเริ่มมีข้อขัดแย้งกัน คนเข้าวัดจึงเริ่มลดลง"

อ่านแล้วสุดแสนจะ เมกเซ้น..  มันก็ "น่าจะ" เป็นเช่นนั้น.. !!!


นี่ก็คือวิธี "เขียนข่าว" ของ.. สำนักนี้!!!

"ความจริง" ไม่สำคัญ ขอให้ "มันส์" เข้าไว้..!!!

รู้ว่า "แบบไหน" โดนใจคนอ่าน..!!!
ถ้าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่นั่ง "ตากแดดตากฝน" ปกป้อง "หลวงพ่อ" เรียกว่าไม่ศรัทธาแล้ว.. ช่วยหา "ตัวอย่าง" ที่เรียกว่าศรัทธามาโชว์หน่อย

ถ้ามีความ "ขัดแย้ง" ใดๆ เกิดขึ้นในวัด ป่านนี้พี่ DSI เขาเข้าไป "เยี่ยม" นานแล้วหรอก

อย่าเป็นแค่ "นักเขียน" แลกตังค์..!!!  หัดให้มันมี "จรรยาบรรณ" มั่ง..!!!

พ.พเนจร


กู้ชาติ"เรียบร้อย"ไปคนแล้ว นี่คงคิดจะกู้พระศาสนาต่อ คลิ๊ก


71 ความคิดเห็น:

 1. ผู้จัดการ เปลี่ยนเป็นผู้จัดโกว รู้สึกจะโกง Ap Vote ด้วยนะ กดไม่เห็นด้วยยังไงๆ ก็ยังน้อยกว่าเห็นด้วยอยู่ดี

  ตอบลบ
 2. ผู้จัดโกงของแท้ 20ปีไม่รอลงอาญานั่นแค่น้ำจิ้ม ของจริงรออยู่อีกหลายขุม

  ตอบลบ
 3. ผู้จัดโกง เงิบไหมครับ หุหุ

  ตอบลบ
 4. ทำดีได้ดี ไปสวรรค์ ทำชั่วได้ชั่ว ไปอบายเอย.

  ตอบลบ
 5. เจ้าของเข้าห้องขังไปเรียบร้อยแล้ว ลูกน้องยังไม่สำนึกบิดเบือนข่าวอยู่อีก

  ตอบลบ
 6. เอาตาไปไว้ที่ไหนละค่ะคนมาปฎิบัติธรรม
  มาสวดธัมมจักกันตลอด24ชั่วโมง คนหลั่งไหลมาทั้วันทั้งคืนตลอดคืนทุกวันนี้ มาดูสิค่ะ แล้วจะได้มาสวด
  ธัมมจักด้วยกัน หูตาจะได้สว่างบ้าง

  ตอบลบ
 7. คงพวกเดียวที่ใช้ "มโน"คิดเองเออเอง เดี๋ยวคงเลิกกิจการอีกราย

  ตอบลบ
 8. สื่อที่มีมาตรฐาน ที่เติบโต เขาก็ต้องมีมาตรฐานที่จะโตได้ ว่าแต่ว่าจะเป็นสื่อผู้จัดการยักษ์ใหญ่ หรือจะเป็น ผู้จัดเกิน หรือ ผู้จัดโกยค่ะ

  ตอบลบ
 9. ศาสนิกชนที่รักพระศาสนายังมีอีกมาก พวกคนพาลจะหลอกอย่างไรก็ไม่สำเร็จ

  ตอบลบ
 10. ใครกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมที่ทำแน่นอน... มีทางออกที่ดีจะแนะนำค่ะ หมั่นรู้จักทำทาน รักษาศีล และทำสมาธิ ให้กับตัวเราเองบ้างนะคะ...จะได้มีสิ่งดีๆๆๆ ติดตังบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 11. คนมากันล้นหลาม ศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อวัดพระธรรมกายไม่เคยลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น

  ตอบลบ
 12. คนมากันล้นหลาม ศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อวัดพระธรรมกายไม่เคยลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น

  ตอบลบ
 13. อนุโมทนาสาธุการ สาธุครับ

  ตอบลบ
 14. ชื่อนะดีแต่เขียนข่าวเอาใจใครอยู่ละมันคุ้มค่าตังค์ที่เขาให้แต่ตัวเองขาดทุนย่อยยับแบบบาปไปหนักไขอยู่นาเลิกเหอะมันไม่คุ้นผลที่จะตามมานะจะบอกให้

  ตอบลบ
 15. มั่นใจได้เลยว่า ธรรมะย่อมชนะอธรรม แสงสว่างย่อมชนะความมืดมน

  ตอบลบ
 16. ถ้าคนเข้าวัดลดลงอย่างที่เขียนข่าว แล้วที่ร่วมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจนสวดครบ 2 ล้านจบในเร็ววันน่ะ เขาทำได้อย่างไร บอกหน่อยสิ??

  ตอบลบ
 17. วัดพระธรรมกายยิ่งตียิ่งโตยิ่งใส่ร้ายยิ่งมีคนศัทธามากขึ้นทั่วโลกค่ะ

  ตอบลบ
 18. วัดพระธรรมกายดีจริง ยิ่งตียิ่งเจริญ

  ตอบลบ
 19. สาธุๆๆๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 20. สาธุๆๆๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 21. มีีคนทีี่่มีีเหตุุมีีผลไม่่เชืื่่อคนง่่ายๆ เข้้ามาพิิสููจน์์กัันเยอะเลย และพอรูู้้ความจริิงไม่่ได้้เป็็นอย่่างทีี่่เขาว่่าก็็รัักวััดเลย ยกเว้้นก็็ทีี่่หนาหยาบๆทีี่่ยัังไม่่เข้้าใจแยกผิิดถููกไม่่เป็็น ก็็ต้้องช่่วยเยีียวยากัันต่่อไปนะ

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. ออกจากสมาคมเพื่อที่จะได้เขียนข่าวได้ตามอารมณ์แบบสุดติ่งสิน่ะ

  ตอบลบ
 24. คนดีๆมาล้นวัดค่ะ

  ตอบลบ
 25. สำนักนี้เค้าคงมาตรฐานไว้เสมอต้นเสมอปลาย มั่วอย่างไรก็มั่วแบบนั้น ให้ข่าวผิดเพี้ยนตลอด นั่งเทียนเขียนมากๆ ระวังเปลวไฟจะเผาตัวนะคะ

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ20:36:00

  นอกจากสาธุชนเยอะ ผู้เขียนคิดว่าเทวดาเยอะด้วย ไม่เชื่อลองมาดูนิทรรศการนรก-สวรรค์สิ๊

  ตอบลบ
 27. อนุโมทนาบุญสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 28. ใช่ค่ะเพราะเขียนเอามันส์ ไม่มีจิตสำนึกของคนดีผลคือจิตใจตกต่ำแล้วก็โกง จนเจ้าสำนักติดคุกไปเรียบร้อยแล้ว คนที่ยังอยู่ควรสร้างจรรยาบรรณนักข่าวที่ดีได้แล้ว ก่อนจะต้องปิดตัวสำนักนี้อย่างเป็นทางการ

  ตอบลบ
 29. ใช่ค่ะเพราะเขียนเอามันส์ ไม่มีจิตสำนึกของคนดีผลคือจิตใจตกต่ำแล้วก็โกง จนเจ้าสำนักติดคุกไปเรียบร้อยแล้ว คนที่ยังอยู่ควรสร้างจรรยาบรรณนักข่าวที่ดีได้แล้ว ก่อนจะต้องปิดตัวสำนักนี้อย่างเป็นทางการ

  ตอบลบ
 30. สวดธัมจัก2ล้านจบ ปลื้มจัง อยากสวดให้กับผู้จัดการเหมือนกันแต่สวดแบบ4จบ ใช้พระแค่4องค์สวด3คืนแล้วเผาเลย

  ตอบลบ
 31. มากันเยอะๆ ครั้งหน้าต้องมากขึ้นกว่านี้อีก

  ตอบลบ
 32. มากันเยอะๆ ครั้งหน้าต้องมากขึ้นกว่านี้อีก

  ตอบลบ
 33. มีกิจกรรมทำแล้วได้บุญ ทำแล้วใจใส ใคร ๆก็อยากทำทั้งนั้นแหละ เพราะเขารู้และเชื่อว่าทำแล้วชีวิตดีขึ้น มาลองทำดูนะคะแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเอง

  ตอบลบ
 34. ไปมาแล้วเมื่อวานคนล้นๆๆ. ผู้จัดโกงก็งี้นั่งเทียนตามเคย. แล้วก็ไม่ธรรมดาอยุ่สวดธัมมจักครบสองล้านจบตอนสี่ทุ่มถึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

  ตอบลบ
 35. ฆ้องยิ่งตียิ่งดัง

  ตอบลบ
 36. เคยอ่านเมื่อหลายสิบปีก่อน เป็นหนังสือที่เยี่ยมมาก
  แต่ปัจจุบันข้อมูลเตลื่อนไปเยอะมากแล้ว ต้องขออภัยที่ไม่ได้ให้เครดิตในข้อมูลข่าวสารของท่าน

  ตอบลบ
 37. สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 38. คนมาเป็นหมื่น บอกว่าคนมาน้อย มุกนี้เลิกเถอะ ใกล้จะปิดกิจการแล้วไม่ใช่รึ เจ้าของถูกจับเข้าคุก เพราะเหตุโกหก หลอกลวง แล้วลูกน้องจะเป็นเช่นเดียวกันรึ

  ตอบลบ
 39. อยากจะบอก น.ส.พ. ผู้จัดการว่าเขียนแต่อะไรที่ดูแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ลงข่าวเลย แถมยังเขียนแบบข้อมูลไม่ครบ ตกๆหล่นๆ เพราะแบบนี้ไงถึงได้เป็นสำนักพิมพ์ที่ไม่มีมาตรฐาน

  ตอบลบ
 40. ธรรมสอนสั่งหยั้งใจให้เป็นสุข
  ธรรมช่วยทุกข์หมดไปใจสุขศานติ์
  ธรรมรักษาจิตใจให้เบิกบาน
  ธรรมบันดาลให้สุขตลอดไป
  ชัยชนะพระธรรมนำดวงจิต
  ชัยชนะพิชิตจิตผ่องใส
  ชัยชนะหมู่มารทุกชาติไป
  ชัยชนะให้พระชนะมาร...

  ตอบลบ
 41. ข่าวจาก "ผู้จัดการ" ไม่น่าเชื่อถือ เขียนข่าวไม่เป็นความจริง แย่มากไม่ควรเรียกตัวเองว่าเป็นนักข่าว เสียจรรยาบรรณ น่าอายมากขายข่าวไม่จริงแลกเงินจริงๆ เลย หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาเสียเถิด

  ตอบลบ
 42. ความดีที่หมู่คณะเราอดทนสร้างจะ
  ประจักษ์แก่สายตาในไม่ช้า

  ตอบลบ
 43. ความดีชนะทุกสิ่ง ความจริงชนะทุกอย่าง.

  ตอบลบ
 44. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการให้ข้อมูลผิดพลาด ใช่หรือไม้???

  ตอบลบ
 45. โดนใจ สุดยอดค่ะ

  ตอบลบ
 46. เหมือนกระท้อน ยิ่งทุบยิ่งหวาน เหมือนระฆัง ยิ่งตียิ่งดัง เหมือนวัดพระธรรมกาย ยิ่งใส่ร้าย คนยิ่งมานะจ๊ะ

  ตอบลบ
 47. อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 48. สาธุ อนุโมทนายุญค่ะ

  ตอบลบ
 49. "กรรมดูที่เจตนาเป็นสำคัญ"
  "เมื่อบาปยังไม่ส่งผล คนพาลก็สำคัญว่าบาปประดุจน้ำผึ้ง แต่เมื่อบาปส่งผล คนพาลก็จะเข้าถึงซึ่งความทุกข์" พุทธพจน์

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ09:16:00

  อยากรู้ว่าคนน้อยหรือมากอย่าพึ่งเชื่อต้องมาพิสูทธิ์ตัวตัวเองนะครับ

  ตอบลบ
 51. ศรัทธาด้วยปัญญา ไม่เคยเปลี่ยนค่ะ และรู้ว่าเราโดนแกล้ง

  ตอบลบ
 52. ยิ่งว่าร้ายคนยิ่งเยอะ
  ยิ่งชื่นชมคนก้ยิ่งเยอะ
  นรกสวรรค์ มีจริงค๊า ^^

  ตอบลบ
 53. ทองแท่ ไม่เคยกลัวไฟ สาธุ สาธุ สาธุ
  วัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่ดีเยี่ยมดั่งสมัยพุทธกาล
  มาสร้างบุญบารมีที่นี่ ปลื้มในบุญบารมีตลอดเวลาค่ะ

  ตอบลบ
 54. สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ17:22:00

  น้อยได้ยังไง เดี๋ยว DSI มา ระดมกันหน่อย
  ครบสี่ล้านจบแล้วจะหากิจกรรมใหม่ให้ทำต่อ ทนไว้ ๆ

  ตอบลบ
 56. 55..คนหัวใจอัศจรรย์ทำเหตุการณ์อัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ ไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันจะสวดะฝพระธรรมจักรได้วะนละหลายจบ ยิ่งสวดยิ่งรู้สึกถึงความสะอาดบริสุทธิ์

  ตอบลบ
 57. ผบกรรมมีจริง ทำดีตอ้งได้ดี ทำขั่วตอ้งได้ชั่วค่ะ

  ตอบลบ
 58. สาธุครับ

  ตอบลบ