วันศุกร์

ใครทำลายสงฆ์
กำลังจะเข้าสู่ปีที่ 2560 หลังพุทธปรินิพพาน..

"สงฆ์"อยู่กันมานานกว่าองค์กรใดๆในโลกนี้..

เพราะยึดหลักเคารพกันตามพระธรรมวินัย..

หรือให้เข้าใจง่ายก็คือระบบ.. ภันเต อาวุโส


อย่าว่าแต่บวชห่างกันเป็นปี..

แม้แต่บวชพร้อมกันยังมีแบ่งลำดับก่อนหลัง..

ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่.. ผู้บวชใหม่เคารพผู้บวชก่อน

ความปรองดองในหมู่สงฆ์จึงอยู่ยงจนมาถึงปัจจุบัน


ดั่งเช่น..การจะแต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพแม้กระทั่งหัวหน้าส่วนงาน

รวมถึงในแวดวงข้าราชการทุกๆกระทรวง.. ทบวง.. กรม

ก็ยังต้องยึดถือเอาตามหลักอาวุโส..

อะไรจะเกิดขึ้น.. หากมีการ"ข้ามขั้น"หรือระบบ"เด็กฝาก"


มาวันนี้.. มีคนพยายามจะทำลายจุดแข็งข้อนี้

สร้างความ"แตกแยก"ให้เกิดขึ้นในสังฆมณฑล

เอาเด็กมาสั่งผู้ใหญ่..

คิดที่จะส่งคนของตนเข้ามาปกครองหมู่สงฆ์


มิใช่ว่าสงฆ์จะยึดตึดในอำนาจ.. วาสนา..​ บารมี

อย่างที่พยายาม"ชี้นำ"กันไป

แต่มันเป็นไปตามหลักการปกครอง..

ซึ่งก็ตรงกันกับในพระธรรมวินัย.!!!!


เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตาม..

ที่ยอมให้"ฆราวาส"เข้ามาก้าวก่ายในกิจการสงฆ์..

มันก็เป็นนิมิตหมายที่รับรู้กันไว้ล่วงหน้าได้เลยว่า..

อีกไม่นาน.. พระพุทธศาสนาก็คงจะหมดไปจากแผ่นดินนี้.!!!!พ.พเนจร..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น