วันจันทร์

คิดแบบมโน


สื่อที่คอย"ยุแหย่"ให้มีการใช้กำลังบุกเข้าไปจัดการกับคนที่มาสวดมนต์


เมื่อ"ธรรมกาย"เริ่มมีการขยายฐานออกไป..

จะด้วยจำนวน"ศิษยานุศิษย์"ที่มากขึ้นอย่างมโหฬาร..

จะด้วย"ปริมาณ"ของตัวเลขเงินบริจาค..

หรือแม้แต่ความ"ศรัทธา"ที่มีต่อผู้นำองค์กร..

จึงไม่แปลกใจที่จะต้องถูก"สกัดกั้น"ทุกวิถีทาง.!!!!


เพราะเมื่อฝ่าย"ศาสนจักร"ใหญ่โตขึ้น..

นั่นหมายถึงฝ่าย"อาณาจักร"ไม่สามารถกุมอำนาจเบ็ดเสร็จ.!!

"ธรรมกาย"จึงต้องถูกทำลายล้าง.!!!

"มหาเถรสมาคม"จึงต้องถูกทำให้มัวหมอง.!!!!


ผลจากการศึกษา"ประวัติศาสตร์"ที่ผ่านมา..

ซึ่ง"เกิดขึ้น"ในหลายๆทวีปทั่วโลก..

ความคิดของ"ผู้ปกครอง"ที่มักหวงแหนในอำนาจ..

จึง"มักมาก"ไปด้วยความระแวง.!!!


เสียทีที่"เกิดมา"เป็นชาวพุทธ.!!!

ทั้งที่ประเทศไทยเป็น"ศูนย์กลาง"พระพุทธศาสนาของโลก..

แต่มาเจอผู้นำที่"วิสัยทัศน์"คับแคบ..

ทำ"โอกาส"ให้กลับกลายเป็นวิกฤต.!!!!


แทนที่จะอาศัย"ธรรมกาย"ซึ่งมีการจัดการที่ทันสมัย..

เผยแผ่พระพุทธศาสนา"กว้างไกล"ไปได้ทั่วโลก.!!!

สร้างประเทศไทย"ยุคใหม่"ที่มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม..

ให้เศรษฐกิจและจิตใจเป็น "know how" ที่ใครๆต้องมาศึกษา.!!!การนำ"เทคโนโลยี"มาช่วยในการเผยแผ่..

การสร้าง"ศาสนสถาน"ที่ใหญ่โต..

การมี"ศิษยานุศิษย์"ที่มีความรู้ความสามารถ..

นั่นมิได้หมายความว่า"ธรรมกาย"คิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่.!!!!


พระพุทธศาสนาเป็น"ศาสนา"ของผู้ที่มี"จิตใจ"กว้างขวาง.!!!

มิเช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่"จาริก"ไปทั่วชมพูทวีป..

"โปรดสัตว์"ทั้งหลายในใต้หล้า..

โดยมิได้เลือกเชื้อชาติ.. วรรณะ.. ความเชื่อ.. และเผ่าพันธ์.!!!


อย่านำ"จิตใจ"ของคนต่ำช้ามาคำนวนความคิดวิญญูชน.!!!

เอา"มโน"มาเป็นที่ปรึกษา.. ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นศิษย์"เนรคุณ"

ความ"คิดอ่าน"ทั้งหลายจึงออกมาในเชิง"แก้แค้น"

ก็คนมัน"อกตัญญู"วันๆก็เลยคิดได้แต่เรื่องของกู.!!!!


พ.พเนจร..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น