วันพฤหัสบดี

เรื่องสมมุติ 2หนึ่งภาพแทน"ล้าน"คำพูด

สมมุติกันต่อว่า.. เมื่อ "วัดใหญ่" แห่งนี้ทำงาน "เผยแผ่" ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรากฎเป็น "ผลงาน" ออกมามากมาย..

ภายในประเทศ.. ได้ก่อตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติธรรม" ขึ้นทั่วทุกภูมิภาค.. จนสามารถจัด "บวชพระ" ได้ครั้งละหลายหมื่นรูป..

ด้านต่างประเทศ.. ก็ส่ง "พระธรรมฑูต" ออกไปทั้งทวีปอเมริกา.. ยุโรป.. แอฟริกา.. ออสเตรเลีย.. และทั่วทวีปเอเชีย

สถาปนา "วัดสาขา" ขึ้นแทบจะทุก "เมืองหลวง" ของประเทศต่างๆทั่วโลก.!!!


เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า.. เมื่อหวังอยากให้คนไทย "เลิกโกง" มันก็ต้อง "ฝึก" กันตั้งแต่หัวเท่ากำปั้น..

ไม่ใช่ว่าไป "ขึ้นเวที" แล้วตะโกนด่า "คนอื่น" ว่าโกงแล้วตัวเองก็จะกลายเป็น "คนดี" ในทันที..

วิธีนี้ "วัดนี้" เขาไม่ทำ..  แต่เขาจะใช้การอบรม "พร่ำสอน" ตลอดจนชี้ถึง "บาปบุญ" ให้เกิด "หิริ โอตตัปปะ" ขึ้นภายในใจ..

จึงมีโครงการ "เด็กดีวีสตาร์" ที่เป็น "รูปธรรม" ประเมินผลได้ "มิใช่" เพียงแค่การให้.. โอวาท !!!


ปลูกฝัง"ศีลธรรม"เพื่อโตขึ้นหนูจะเป็นคนดี

เมื่อมีคนชอบ.. มันก็ย่อมมีคนชัง.!!  ไม่ว่าคุณจะ "ทำดี" แค่ไหนก็ตาม.!!!

อาจจะด้วยตาม "ไม่ทัน" ในความคิด.. หรือยังติดว่า "พุทธศาสตร์" มันต้อง "รับ" อยู่กับที่..

การใช้ "เทคโนโลยี" นั้นไม่เหมาะกับ "วัด" เพราะในสมัย "พุทธกาล" ก็ไม่ได้ใช้.!!

เพราะฉะนั้น.. พอทางวัดใช้การ "บุก" ไปหาคนแทนการ "รอ" ให้คนมาหา.. มันจึงเป็นอะไรที่ "คิด" ว่าเกิน..


ส่วนการ "ทำบุญ" นั้นต้องตามแต่ "ศรัทธา" ก็ยังไม่เห็นว่าวัดจะไป "ล้วงกระเป๋า" ใคร.???

แทงม้า.. แทงหวย ไม่เห็นจะมีใครกล้าไป "เผือก" แต่พอคน "เลือก" ที่จะ "ทำบุญ" เยอะๆ.. กลับมา "ห่วง" ว่าเขาจะหมดตัว.!!

เริ่มต้นมันก็ทำกันคนละ "น้อยๆ" แต่เป็นเพราะยิ่งทำก็ยิ่งได้กลับมาเพิ่มขึ้น.. ก็ของมัน "พิสูจน์" ได้กับตัว.!!!

ซึ่งก็ตรงกับ "คำสอน" ว่าต้อง "ให้ก่อน" แล้วจึงจะ "ได้คืน" แล้วก็ได้มากกว่าเก่า.. อ่านไปไม่ถึงเองแล้วจะมาโทษกัน


ปริยัติ..ปฏิบัติ..ปฏิเวธ..เทศนาก็เพรียบพร้อม

ส่วนพวกที่โทษว่า "คำสอน" นั้นผิดไปจากพระไตรปิฎก.. ก็เห็นว่าพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค

วัดนี้ก็ "อันดับหนึ่ง" ของประเทศ.!!  หรือว่าจะ "พระไตรปิฎก" คนละเล่ม.?

ถ้าเล่มเดียวกัน.. แล้ว "คุณ" ว่า "เขา" ผิด ทั้งๆที่คุณก็ยังเป็น "ปุถุชน" คนธรรมดาเหมือนกัน..

มันก็ "เข้าข่าย" ประเภท "คนดี" ที่ขึ้นไปบนเวทีแล้ว "ตะโกน" ว่าคนอื่นโกง.. ฉันใดก็ฉันนั้นแล.!!!


ยังมีอีกหนึ่งความคิด.. นั่นก็คือ "ใหญ่" เกินไป.!!!  จนเกิดความ "กลัว" ว่าจะ "เป็นภัย" ต่อความมั่นคง..

บุคคลผู้ "รอบคอบ" ย่อมต้อง "ระวัง" ในสิ่งที่อาจจะเป็น "อันตราย" .. จึงควรรีบไป "ศึกษา" ให้ดีว่า "ของจริง" หรือของปลอม.!!!

ส่วนคนที่ "ขี้ระแวง" นั้น ย่อมจะทำ "การใหญ่" ใดๆมิได้ และก็ง่ายต่อการถูก "หลอกใช้" ให้มา "ทำลาย" พระพุทธศาสนา..

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น.. มันก็เป็นเรื่องที่ "สมมุติ" ขึ้น.. เพราะ "ทุกสิ่ง" นั้นย่อมเกิดขึ้น.. ตั้งอยู่.. แล้วก็ "เสื่อมสลาย" ไปนั่นเอง.!!!!

พ.พเนจร
47 ความคิดเห็น:

 1. สัพเพ สังขารา อนิจจา

  ตอบลบ
 2. ทำดีต้องได้ดี. ทำชั่วต้องได้ชั่ว
  คนชั่วๆพูดให้เป็นคนดียังไง. มันก็คือคนชั่วอยู่วันยังคำ่. แม้ไม่มีใครเขารู้แต่ คนชั่วย่อมรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนดีจริงๆเขาทำกัน

  ตอบลบ
 3. ยัง กัมมัง กะรีสสามิ เราทำกรรมใดไว้
  กัลยาณัง วาปาปะกัง วา ดีกรือชั่วก็ตาม
  ตัสสะ ทายาโม ภะวิสสามิ เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ขออนุโมทนากับท่านพ. พอนจรคะ

  ตอบลบ
 4. มั่วแต่มานั่งระแวงคนที่เขาทำความดี เสียชาติเกิดจริงๆคนพวกนี้

  ตอบลบ
 5. คนทำความดีแท่นที่จะสนับสนุน
  จะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้มีคน
  ดีมีคุณธรรม ละชั่วกลัวบาป

  ตอบลบ
 6. วัดพระธรรมกายสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเลิศต่องานพระพุทธศาสนาตลอดมาทุกๆประการค่ะ สาธุ ขอกราบอนุดมทนาและขอมีส่วนในบุญนี้ทุกๆ เรื่องค่ะ

  ตอบลบ
 7. คำสอนอันทรงคุณค่าควรอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานถึงลูกถึงหลานและอีกต่อๆไปเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ล้ำค่ายิ่ง..ใครศึกษาจะได้เข้าถึงธรรมกันได้โดยสะดวกสบายง่ายดายโดยทั่วกัน...

  ตอบลบ
 8. ทำดีต้องได้ดี

  ตอบลบ
 9. ทำดีต้องได้ดี

  ตอบลบ
 10. ทำดีต้องได้ดี

  ตอบลบ
 11. ได้ข้อคิดว่า "อย่ากลัวเกินเหตุ" กลัวเกินไปอาจพลาดได้ ถ้าพลาดแล้วก็ทำใหม่ ทำใหม่แล้วอย่าให้ผิด

  ตอบลบ
 12. จงหมั่นทำความดีเอาไว้มากๆ แม้ว่าคนจะมองไม่เห้นแต่เทวดาท่านเห็นทุกอย่างที่มนุษย์อย่างเราๆทำไว้

  ตอบลบ
 13. ท่านผู้รู้กล่าวว่า "ความเชื่อให้เอาไว้บนหิ้ง ส่วนความจริงต้องมาพิสูจน์"
  การสร้างวัดพระธรรมกาย มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มขุดดินก้อนแรกสร้างวัดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันว่า "สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ"
  ดังนั้น เมื่อทางวัดได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักพุทธวิธีและใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยความทุ่มเท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและกระแสกิเลส จึงทำให้สาธุชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก จึงได้มาวัดประพฤติปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศล และเกิดผลดีทำให้ชีวิตดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น เป้าหมายชีวิตก็ชัดเจน ซึ่งการทำงานของวัดก็ทำอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วโลก ด้วยความโปร่งใส และบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้แก่ชาวโลกนั่นเองฯ

  ตอบลบ
 14. นิสัยอย่างหนึ่งของคนกะลาแลนด์ ก็คือ ไม่ชอบคนทำดีเกินหน้า อะไรที่ตัวเองทำไม่ได้ แต่พอคนอื่นเขาทำได้ ก็บอกว่า ไม่ดีทั้งนั้น เมื่อไหร่จะเปลี่ยนนิสัยนี้กันได้ซะทีก็ไม่รู้น้อ จะได้เลิกได้ชื่อว่า กะลาแลนด์ซะที เฮ้อ!!

  ตอบลบ
 15. เขียนได้เยี่ยมมากค่ะ สาธุๆ

  ตอบลบ

 16. กราบอนุโทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ

 17. กราบอนุโทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

  ตอบลบ
 18. คนพาล ขี้อิจฉา มักมองไม่เห็นความดีของคนอื่น

  ตอบลบ
 19. คนพาล ขี้อิจฉา มักมองไม่เห็นความดีของคนอื่น

  ตอบลบ
 20. #นิสัยคนพาลชอบจับผิด

  ตอบลบ
 21. สาธุครับ

  ตอบลบ
 22. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครับ

  ตอบลบ
 23. เรื่องจริง คือ เรื่องจริง ยิ่งตอกย้ำ ยิ่งชัดแจ้งในทุกสถานการณ์

  ตอบลบ
 24. สวดมนต์รักษาศีลทำทาน ช่วยเหลือวัดต่างๆดีแล้วนิทำดีต่อไปเถอะคับสาธุ

  ตอบลบ
 25. สวดมนต์รักษาศีลทำทาน ช่วยเหลือวัดต่างๆดีแล้วนิทำดีต่อไปเถอะคับสาธุ

  ตอบลบ
 26. สาธุสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 27. ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องสมมุติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วเสื่อมสลายไป...

  ตอบลบ
 28. สาธุครับ ถูกต้องโดยประการทั้งปวง

  ตอบลบ
 29. หมดยุคใช้ความชอบความพอใจเดิมๆส่วนตัวมาบริหารประเทศ บริหารคนให้มีคุณภาพคุณธรรม เพราะพระพุทธศาสนามีพลังของความดี คุณต้องยอมรับ วัดพุทธศาสนาคือโรงเรียนสอนศีลธรรม ระดับแชมป์โลก การไม่ลงมือทำอะไรได้แต่ตำหนิ มันไม่ช่วยพัฒนาประเทศ ควรปรับปรุงการบริหารแบบใหม่ความดีสากลที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดนี้ ดีขนาดนี้ ยังมีคนบ่น555 ตลกดีสังคมไทย

  ตอบลบ
 30. ทำดีต้องได่ดีแน่นอน อย่างน้อยก็ไม่ไปอบายค่ะ

  ตอบลบ
 31. ความลับไม่มีในโลกนี้ ทําดีย่อมได้ดี
  ทําชั่วได้ชั่ว

  ตอบลบ
 32. สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 33. ทำดีได้ดี จริงที่สุด

  ตอบลบ
 34. สงสัยคงจะกลัวว่าถ้าคนไปทำบุญเยอะๆแล้วจะไม่มีคนมาสนับสนุนเป็นเจ้าของสนามม้า เจ้าของโรงเหล้า เจ้าของบ่อนการพนัน เจ้าของยาเสพติดทั้งหลาย กลัวพระจะสอนให้เลิกอบายมุข กลัวจะมีคนดีตามแบบวิถีพุทธในสังคมมากจนไม่สามารถหลอกมาทำความชั่วได้อีกรึป่าว

  ตอบลบ
 35. ไม่มีอันตรายใดเท่ากับความไม่รู้แล้วชี้

  ตอบลบ
 36. กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับผม

  ตอบลบ
 37. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 38. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 39. ธรรมะย่อมคุ้มครอง ผู้ที่ประพฤติธรรม

  ตอบลบ
 40. เรื่องสมมติที่เป็นจริงได้และกำลังจะเป๋นในไม่ช้านี่ล่ะที่เขากลัว. คนกลัวคนดีที่จะมีมากๆขึ้น มันก็แปลกเนอะ

  ตอบลบ