วันพฤหัสบดี

เรื่องสมมุติ 3ประเทศไทยคือ"ศูนย์กลาง"พระพุทธศาสนาโลก

คงต้องขอ "สมมุติ" ต่อให้จบไตรภาค.. 

มิเช่นนั้นก็ดูจะไม่ "สมบูรณ์" ทำให้มองไม่เห็นว่าทำไมถึง "ปล่อย" ให้วัดใหญ่อยู่ต่อไปไม่ได้.!!


เมื่อ "วัดใหญ่" แห่งนี้ดำเนินการ "เผยแผ่" ไปอย่าง "กว้างไกล" ทั้งในและต่างประเทศ..

อีกทั้งยัง "ปลูกฝัง" เยาวชนรุ่นใหม่ให้มี "ใจรัก" ในพระพุทธศาสนา.. เพื่อจะได้ "เติบใหญ่" ขึ้นเป็น "คนดี" ของสังคมอย่างแท้จริง

ซึ่งถือว่าเป็นการ "สืบทอด" สิ่งที่ "บรรพบุรุษ" ได้สละเลือดเนื้อเก็บ "รักษา" มาไว้ให้เป็นเวลาหลายร้อยปี.!!!

จนเป็นที่รู้กันไปทั่วโลกว่า.. ประเทศไทยคือ "ศูนย์กลาง" ของพระพุทธศาสนา.!!!


เป็นเรื่อง "ปกติ" ที่เมื่อคุณมีมวลมหาประชาชน.. จึงเป็นที่ "หมายปอง" ของเหล่าผู้ที่ต้องการ.. เสียง!!!

และเมื่อ "เรา" ไม่ได้.. ก็จงอย่าได้มี "ใคร" ได้ไป "ปฏิบัติการ" ตามล้างตามผลาญจึงตามมา..

โดยไม่เคยเชื่อว่า.. ยังมี "หมู่คณะ" ที่ตั้งใจทำความดีเพื่อความดี เพียงหวังแค่จะบ่ม "บารมี" ให้แก่รอบ..

เพื่อไป "รบ" กับศัตรูที่แท้จริง ซึ่งก็คือ "กิเลส "ในใจตน..  มิได้ "มุ่งหวัง" จะไปเป็น "ฐาน" ให้กับใคร.!!

โลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนย่อมนำมาซึ่งความทุกข์

สุภาษิตจีนมีอยู่บทหนึ่งว่า "เจี้ยนเฉียนเหยี่ยนไค" หมายถึง.. เห็นเงินแล้วตาโต.!!

เมื่อดูจากจำนวนคนที่มา "ทำบุญ" ก็พอจะคำนวนถึง "ยอดเงิน" บริจาคได้.. เพียงถ้าสามารถเข้าไปมี "เอี่ยว" ได้ก็คงสบายไปชาติหนึ่ง

ซึ่งหารู้ไม่ว่า "ได้มาก็ใช้ไป" มิได้มีเก็บไว้เป็นถุงเป็นถังดั่งที่เข้าใจ..

ล้วนหมดไปกับการสอน "ศีลธรรม" และก็สร้าง "ศาสนสถาน" ไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน.!!!


รวมถึงผู้ที่เคย "อกหัก" จากทางวัดว่ามิได้ให้ความ "สำคัญ" เพราะวัดยึด "นโยบาย" เท่าเทียมกันทุกคน..

จึงไปจับมือกับนัก "รับจ้าง" เคลื่อนไหวทั้งหลาย.. คอยตีฆ้องร้องป่าว เที่ยวประกาศปาวๆ ว่า.. ทนไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว..

ทำไมจึง "ปล่อย" ให้วัดใหญ่เที่ยวหลอกลวงประชาชนอยู่ได้.??

ก็ไม่ทราบว่าท่านเหล่านี้.. อยู่ในกระทรวงยุติธรรม หรือ เคยเสียเงิน "บริจาค" ให้กับทางวัดบ้างไหม.???

คู่หูที่เดินสายฟ้องร้องไปทั่วทั้งๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซักนิด

บวกกับ "สื่อ" บางสำนักที่แม้ผู้ก่อตั้งจะ "ไม่อยู่" แล้วจากการไปกู้ "กรุงไทย" แทนที่จะไปกู้.. ชาติไทย.!!!

อาศัยปลายปากกา "หากิน" ไปวันๆโดยมิเคยคำนึงถึงคำว่า "จรรยาบรรณ" สื่อ.!!!

อาจจะด้วย "เศรษฐกิจ" ที่บีบรัด.. ทำให้หลายๆสำนักต้องทยอย "ปิดตัว" ลง จึงต้องเร่งหา "ตัวช่วย" เพื่อพยุงสถานการณ์ไว้..

ก็พอดีกับ "ข่าว" วัดใหญ่นั้น "เขียน" แล้วได้ตังค์.. บวกกับมี "ใบสั่ง" ลงมา.. จึงเป็น "เคมี" ที่เข้ากันพอดี.!!!


และสุดท้าย.. นั่นคือความ "น่ากลัว" ของกระบวนการทั้งหมด.!!

เมื่อ "พวกหนึ่ง" ทำเพื่อลาภ..ยศ..ชื่อเสียง  ส่วน "อีกพวก" ทำเพื่อจะได้ "ปักหลัก" ในแดนดินถิ่นสุวรรณภูมิ.!!!

และ "ปราการ" ด่านสำคัญก็คือ "วัดใหญ่" แห่งนี้.!!!  ถ้าไม่ผ่านบ้าน "บางระจัน" ก็ยากจะเข้าถึง "ศรีอยุธยา" ฉันใดก็ฉันนั้น

จึงเป็นที่มาของความ "ร่วมมือ" โดยพวกแรกก็ "หวังทุน" จากพวกหลัง.. ทำนองเดียวกันพวกหลังก็หวังจะ "หลอกใช้" พวกแรก ประดุจ.. ผีเน่ากับโลงผุ.!!!

ที่ได้ "สมมุติ" มาทั้งหมดนั้น.. มันคง "ไม่สามารถ" เป็นไปได้จริง.!!  

เพราะ "ทุกสิ่ง" ได้คลี่คลายไปหมดแล้วด้วยอานุภาพแห่ง "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" จำนวน "หลายล้าน".. จบ!!!! 

พ.พเนจรศาสนสถานก็คือ"สมบัติ"ของแผ่นดิน

3 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดจริงๆเลยครับ ด้วยอานุภาพแห่งบุญสวด ธัมมจักรกัปปวัตนสูตรหลายล้าน จบๆๆๆๆๆ คนภัยคนพาลคนที่คิดไม่ดีกับวัดใหญ่และพระพุทธศาสนาจึงค่อยๆพ่ายแพ้พินาศไปด้วยวิบากกรรมที่ตนและพวกได้ทำเอาไว้นั่นแล

    ตอบลบ
  2. สาธุเจ้าค่ะ ธรรมะย่อมชนะอธรรม

    ตอบลบ